บทความสมุนไพรธรรมชาติ

เกร็ดน่ารู้

ดีปลี บำรุงธาติ แก้อ่อนเพลีย

คุณประโยชน์
บำรุงธาตุ แก้อ่อนเพลีย ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังใช้แก้โรคลมบ้าหมู ใช้ขับประจำเดือน ขับน้ำดี และใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ
ส่วนที่นำมาใช้ทำยา
ผลแก่แห้ง


สารที่พบ
ในผลดีปลีมีสารอัลคาลอยด์พิเพอริน สารพิพพลาร์ทีน ซึ่งจะพบสารนี้ในลำต้นและแรกเช่นกัน แต่จะมีปริมาณน้อยกว่าและมีสารอัลคาลอยด์ เอ ซึ่งเป็นของเหลว นอกจากนี้ยังมีสารเซซามีน ไดไฮโดรสติคมาสเทอรอล สเตอรอล ส่วนน้ำมันหอมระเหยได้จากการนำดีปลีแห้งมากลั่นด้วยไอน้ำ ประกอบด้วยสารหลักคือ อัลฟา-ทูจีน เทอร์ปีโนลีน ซิงจิเบอร์รีน พารา-ไซมีน เป็นต้น
ข้อควรระวัง
1. เมื่อเคี้ยวผลดีปลีจะมีฤทธิ์กระตุ้นต่อมน้ำลายให้มีมากขึ้นและทำให้เกิดอาการชาในปาก
2. ไม่ควรรับประทานดีปลีในปริมาณมาก เพราะจทำให้เกิดอาการคอแห้ง ร้อนท้องและแสบที่ทวารหนักเวลาถ่าย ทำให้กระเพาะอาหารอักเสพได้
3. ผู้ป่วยที่มีอาการร้อนในและมีไข้ไม่ควรรับประทานดีปลีเพราะรสเผ็ดร้อนของดีปลีจำทำให้ผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น
4. ในหญิงมีครรภ์ควรระวังในการใช้ดีปลี

Share


เรื่องน่ารู้