บทความสร้างจินตนาการ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

ลูกน้อยกับแววนักคิดสร้างสรรค์

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกน้อยเป็นนักคิดสร้างสรรค์ตัวยงได้

เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถฝึกให้เกิดขึ้นได้กับลูกน้อย ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องปูพื้นฐานความรู้ให้ลูกของคุณเสียก่อน จากนั้นจึงส่งเสริมให้ลุกน้อยเริ่มกระบวนการคิด และการรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ จากที่ได้รับมาจากคุณ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องให้เวลาลูกน้อยในการทบทวนใช้ความคิดในการหาคำตอบและเมื่อถึงเวลาลูกน้อยก็จะสามารถใช้ความติดอย่างสร้างสรรค์ปรุงแต่งคำตอบออกมาได้โดยทันที และเมื่อได้รับคำตอบจากลูกแล้วคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะบอกให้ลูกได้รรับรู้ว่าความคิดของเขานั้นมันใช่หรือไม่

คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้คำตอบลูกน้อยแบบชี้ผิดชี้ถูกนั่นคือ คำตอบนั้นผิด คำตอยนี้ถูก เพราะจทำให้ลูกน้อยรู้สึกกดดันตัวเองในการค้นหาคำตอบมายิ่งขึ้น ทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาได้ กลับกลายเป็นว่าคำตอบที่ได้นั้นจะต้องเป็นคำตอบที่อยู่ในกรอบ ไม่สามารถคิดให้นอกเหนือไปจากนั้นได้ ที่นี้ละจะเป็นผลร้ายที่จะบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อยให้ด้อยลง

หากพฤติกรรมของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ตกตัวอย่างมาข้างต้น แลดงออกอย่างเห็นได้ชัดจากลูกน้อยของคุณ ขอแสดงความยินดีด้วย คุณคือคุณพ่อคุณแม่ที่โชคดี ที่มีลูกเป็นนักคิดสร้างสรรค์คนใหม่สมุนไพรไล่มดแมลง