บทความสร้างจินตนาการ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

จุดเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

จุดเริ่มต้นในการเกิดความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อย แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นั่นเอง

เและวิธีง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกน้อยได้นั่นคือ

ให้ลูกน้อยอยู่ในกลุ่มของเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่เขาจะได้มีการพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

สอนให้เขาจดบันทึกสิ่งใหม่ๆ ที่เขาพบเห็นและความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นของเขาลงในสมุดบันทึกทันที

ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้เมื่อลูกน้อยของคุณมีความสุขสนุกสนาน เพราะฉะนั้นฝึกให้เขาเป็นคนอารมณ์ดีและให้เขาหัวเราะบ่อยๆ เพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเขาให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ

สอนให้เขารู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดสามารถที่จะเป็นไปได้

ฝึกตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์บ่อยๆ เพื่อให้เขาค้นหาคำตอบเป็นการช่วยส่งเสริมจินตนาการของเขาให้ดีขึ้น เช่น ถ้าคนสามารถบินได้เหมือนนก จะเกิดอะไรขึ้น หรือถ้าพรุ่งนี้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วลูกพบว่ามีแต่ลูกคนเดียวเท่านั้นที่อยู่บนโลกนี้ลูกจะทำอย่างไร เป็นต้น

ฝึกให้ลูกน้อยใช้ความคิดโดยการเล่นเกมส์พัฒนาสมองต่างๆ เช่น ตัวต่อ ภาพต่อ เกมหมากฮอส เกมหมากรุก เป็นต้น

สนับสนุนให้ลูกคิดประดิษฐ์ของเล่นใหม่ๆ เพื่อที่เขาจะได้ใช้สมองในการคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

รับฟังความคิดเล็กๆ น้อยๆ ของลูกทุกเรื่อง เพราะการับฟังความคิดของลูกน้อยจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเขาในการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นโดยไม่เป็นการปิดกั้นความคิดของเขา

สนับสนุนให้ลูกน้อยแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาทางอื่นๆบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวที ในงานปิดภาคเรียนของโรงเรียน การวาดภาพ การถ่ายภาพ เป็นต้นสมุนไพรไล่มดแมลง