100เรื่องแมงและแมลง

เกร็ดน่ารู้ แมงและแมลง

แมลงเติบโตอย่างไร

อะไรที่เติบโตจากข้างในมันจะแข็งแรง

แมลงทุกตัวเริ่มต้นชีวิตจากภายในไข่

แมลงตัวเมียมักจะวางไข่เอาไว้ในที่ที่ไม่ค่อยมีใครมองเห็น เช่น ใต้ก้อนกิน ใบไม้ เปลือกไม้ หรือในดิน

แมลงบางชนิดเมื่อแรกฝักออกจากไข่ จะดูไม่เหมือนพ่อแม่ของมัน

ตัวด้วง ผีเสื้อ หรือแมลงวันในระยะตัวอ่อนจะดูแตกต่องจากตัวเต็มวัยมาก คือจะมีร่างกายอ่อนนุ่มกระดุกกระดิกไปมา แลดูเหมือนตัวหนอนมากกว่า ในระยะนี้เป็นระยะของตัวอ่่อนหรือลาร์วา ซึ่งระยะที่เป็นตัวอ่อนหรือตัวหนอนนี้จะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษต่างกันไป เช่น หนอนแมลงวัน เรียกว่า แมกก็อต หนอนด้วยเรียกว่า กรับ และหนอนผีเสื้อเรียกว่า คอเทอร์พิลล่าร์

แมลงตัวเมียจะจับคู่กับตัวผู้ก่อนที่มันจะวางไข่

ทั้งตัวเมียและตัวผู้จะมาพบกันเพื่อตรวจสอบว่าเป็นแมลงชนิดเดียวกันและมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะมีคู่แล่้วกระบวนการนี้เรียกว่า การเกี้ยวพาลาสี เช่น ผีเสื้อมักจะบินโฉบไปมาด้วยกัน เป็นการ เต้นรำหาคู่

ตัวอ่อนจะกิน กิน แล้วก็กิน และลอกคราบ หลายครั้งเพื่อให้ตัวโตขึ้น

จากนั้นมันจะผลัดไปสู่ระยะถัดไปของวงจรชีวิต คือระยะดักแด้ ระยะนี้จะมีเปลือกนอกแข็งและอยู่นิ่งๆ ไม่ทำกิจกรรมใดๆ แต่ตัวอ่อนที่อยู่ภายใจจะมีการเปลี่ยนรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโต หรือ เมทามอร์โฟซิส

ในที่สุดเปลือกของดักแด้ก็เปิดออก แล้วแมลงตัวเต็มวัยก็ไต่ออกมา

ร่างกาย ขา และปีกจะแผ่ออกแล้วเริ่มแข็งขึ้น ตอนนี้แมลงก็พร้อมที่จะออกหาอาหารและหาคู่แล้ว

แมลงบางชนิดเปลี่ยนรูปร่างเพียงเล็กน้อยระหว่างที่โตขึ้น

เมื่อลูกจิ้งหรีดหรือตั๊กแตนฟักออกมาจากไข่ มันจะดูเหมือนพ่อแม่ของมัน เพียงแต่ว่ายังไม่มีปีกเท่านั้น

จิ้งหรีดจะกิน แล้วก็กินและลอกคราบหลายครั้งระหว่างเติบโต

ในแต่ละครั้งมันจะดูเหมือนพ่อแม่มากขึ้นเรื่อยๆ แมลงระยะตัว่อนที่ดูคล้ายกับตัวเต็มวัยแช่นนี้ เรียกว่า ตัวอ่อนนิมฟ์ เมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้ว ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยโดยสมบูรณ์ พร้อมที่จะหาอาหารและสืบพันธุ์ต่อไป


สมุนไพรกำจัดมดแมลง

ที่มา: 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง

Share


เรื่องน่ารู้