บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

จินตนาการให้ประโยชน์กับลูกน้อยอย่างไร


01 ลูกน้อยของคุณจะเป็นเด็กที่ใช้ภาษาได้ดี เพราะการเล่นโดยอาศัยจินตนาการของลูกนั้น จะช่วยทำให้เขาสามารถที่จะใช้คำพูดต่างๆ โด้ตอบระหว่างกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนานและสามารถที่จะเปล่งเสียงต่างๆ ได้ตามที่เขาจินตนาการ ไม่ว่าจะเป็นการเลียนเสียงขู่คำรามของสัตว์ต่างๆ เช่น สิงโต เสือ ไดโดเสาร์ หรือสัตว์ประหลาดต่างๆ ใจจินตนาการาของเขา หรือพูดเลียนแบบบุคคลค่างๆ หรือตัวละครค่างๆ ในหนัง ในการ์ตูน ระหว่างการเล่นกับเพื่อนๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการช่วยฝึกทักษาทางด้านภาษาให้กับลูกน้อยทั้งสิ้น

02 ลูกน้อยของคุณจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดี เพราะลุกจะมีความสุขและพอใจในตัวเขาเมื่อเขาได้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของเขา ซึ่งในโลกแห่งจินตนากรนั้นเขาจะเป็นคนที่เก่งที่สุด เป็นฮีโร่ เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของเพื่อนๆ ในจินตนาการของเขาในโลกแห่งจินตนาการเขาจะสามรถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาต้องการดั้งนั้นเขาจึึงมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้จินตนาการเกี่ยวกับตัวเอง จึงส่งผลให้เขากลายเป็นเด็กที่อารมณ์ดีและมึความสุขตลอดเวลา

03 ลูกน้อยของคุณจะเป็นเด็กที่มีสติปัญญาและสมองดี เนื่องจากการใช้จืนตนาการของเด็กในการเล่นหรือการทำกิจกรรมต่างๆ น้นจะทำให้สมองของเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เขามีทักษาทางด้านการคิดมากขึ้นและมีสมาธิในการคิดค้นหาคำตอบต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เขากำลังเผชิญระหว่างการเล่น การเล่นของลูกที่อาศัยจินตนาการของเขานั้นเป็นการฝึกให้ลูกน้อยได้ใช้ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในการคิดมากยิ่งขึ้น ลูกจะไม่ยิดติดเอาความคิดใดความคิดหนึ่งเป็นหลักตายตัว สามารถคิดนอกกรอบและนอกกฏเกณฑ์ความเป็นจริงที่ตั้งไว้ได้ เขาจะมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดมากยิ่งขึ้น เมื่อเขาได้อยู่ในโลกแห่งจินตนาการของเขา ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่มีกฏเกณฑ์ใดๆ ที่จะมาปิดกั้นความคิดาของเขาได้ ลูกจึงมีความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่เมื่อเขาได้เล่นอยู่ในจินตนาการ ผลดีที่ตามมาคือ เขาจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเจอกับปัญหาที่ไม่คาดฝัน โดยเลียนแบบวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่เขาเคยได้ทำในโลกแห่งจินตนาการของเขา

Share


เรื่องน่ารู้