บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

ความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก ของลูกที่ควรสังเกต


คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แต่เราจะมาดูความคิดสร้างสรรคฺ์เชิบวกของลูกก่อนว่ามีอะไรบ้าง ที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตุและสบายใจได้
ดังนี้ * ลูกน้องมีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องต่างๆรอบตัว อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เขาสงสัย
* ลูกน้อยของคุณกล้าคิดและกล้าทำในสิ่งที่เขาสนใจและอยากทดลองว่าสิ่งนั้นๆ มันเป็นไปอย่างที่เขาคิดหรือไม่ และไม่กลัวว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นจะสำเร็จเป็นไปตามที่ตั้งใจหรือไม่ ขอแค่ให้ได้ทดลองสดสอบสิ่งที่เขาต้องการจะรู้ก็พอ
* ลูกน้อยชอบคิดวิธีการเล่นต่างๆ กับเพื่อนและชอบคิดประดิษฐ์ของเล่นต่างๆ ด้วยตัวเขาเองตามที่เขาต้องการ และแน่นอนมันเป็นของเล่นที่แปลกใหม่ไม่ซั่ำใครและเป็นสิ่งที่เขารู้สึกภูมิใจเมื่อนำมันอวดคุณ
* ลูกน้อยเป็นเด็กอารมณ์ดี ขึ้เล่น หัวเราะร่าเริ่งและมองโลกในแง่ดี
* ลูกน้อยชอบแสดงความคิดเห็นแปลกๆในมุมมองของเขาออกมาทำให้คุณหัวเราะชอบใจ เช่นโตขึ้นลูกหมาต้องเข้าโรงเรียนเหมือนหนูมั้ย หรือปลาตัวใหญ่ในตู้ปลาไม่สบายต้องไปโรงพยาบาลหรือป่าว เป็นต้น
* ลูกน้อยของคุณแสดงออกถึงความรู้สึกติ่นตาตื่นใจ กระตือร้อร้นและละเมียดละไมเมื่อได้สัมผัสกับความสวยงามด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ รูปวาด รูปถ่าย เสียงไพเราะของดนตรี สถานที่เที่ยวต่างๆ เป็นต้น
* ลูกน้อยชอบเล่าหรือพูดให้คุณฟังถึงสื่งต่างๆที่เขาพบเห็นมา และสามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆของสิ่งนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง นั้นแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนช่างสังเกตช่างจดช่างจำของลูกน้อย ซึ่งเป็นพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ และการใช้จินตนาการของเขา
* ลูกน้อยของคุณสามารถรับฟังสิ่งที่คณพูดและเหตุผลต่างๆ ที่คุณอธิบายให้เขาฟังโดยที่เขาไม่มีทีท่าต่อต้าน
* ลูกน้อยมักมีความเป็นตัวของตัวเองสูง คือไม่ชอบทำตามใคร ชอบคิดเองทำเอง เพราะเขาจะรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เขาได้ติดและได้ทำด้่วยตัวเองมากกว่าทำตามคนอื่น
* ลูกน้อยของคุณสามรถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาคำตอบได้หลายทางและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเอง ชอบทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น เล่นกับเพื่อนไปด้วยและวาดภาพไปด้วย มีความคิดที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เช่น ประกอบหุ่นยนต์เสร็จแล้วก็รื้อออกประกอบใหม่ หรือแต่งตัวให้ตุ๊กตาแล้วถ็ถอดออกแต่งใหม่ เป็นต้น

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์เชิงบวกของลูกน้อยที่คุณสามารถสังเกตเห็นได้ทั้งหมดในข้างต้นนี้ เป็นสิ่งดี เพราหากลูกน้อยของคุณมีพฤติการรมต่างๆ ดังที่กล่าวมาในข้างต้น ถือว่าลูกของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก ซึ่งมันจะเกิดผลที่ดีค่อลูกน้อยในอนาคต เพราะเขาจะมีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดีและกลายเป็นเด็กที่ฉลาดสมวัยต่อไป

Share


เรื่องน่ารู้