บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

ความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละช่วงวัยของลูก


คราวนี้คุณพ่อคุณแม่มาศึกษาพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ต่าสงๆ ของลูกน้อยในแต่ละวัยกันอีกครั้ง เพื่อที่จะได้เข้าใจในพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ต่าง ของลูกน้อยมากยิ่งขึึ้น
มาดูกันสิว่าโดยธรรคมชาติแล้ว ลูกของคุณมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างไรบ้างในแต่ละช่วงวัยที่คุณควรส่งเสร้างผและฝึกฝนเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกของคุณมีความติดสร้างสรรค์ที่ดียิ่งขึ้น
ลูกน้อยในช่วงอายุ 3 - 5 ปี * ลูกน้อยอยู่ในช่วงวัยเรียนรู้ และอยากลองเมื่อเห็นสิ่งของต่างๆ ที่แปลกตาเขาจะหยิบมาดมหรือเอาเข้าปาก เพื่อกิน เพื่อดูด เป็นต้น
* ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆรองตัวมากขึ้นโดยการเล่นการสัมผัส และลองทำตามที่่พ่อแม่ทำเป็นตัวอย่าง
* ลูกน้อยสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของสิ่งของรอบตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าข้าวของเครื่องใช้สามารถที่จะบอกถึงความเหมือนหรือความต่างของสิ่งของต่างๆ ได้ สามารถจดจำและบอกถึงรายละเอียดของสิ่งของต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
* ลูกน้อยเริ่มที่จินตนาการและเล่นบทบาทสมมติเลียนแบบผู้ใหญ่ หรือคนรอบข้างที่เขาได้พบเห็นและเกิดความสนใจ เช่น เลียนแบบการเป็นหมอฟัน ซึ่งเกิดมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่พาเข้าไปหาหมอฟัน เลียนแบบการเป็นคุณครูที่โรงเรียน เลียนแบบแม่ค้าพ่อค้าในตลาด เป็นค้น
* ลูกน้อยเริ่มใช้จินตนาการและมีความคิดแปลกๆ ในการตั้งคำถามที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน เช่น ทำไมปลาถึงไม่มีปีกบินได้เหมือนนก ทำไมก้อนเมฆถึงไม่เป็นรูปซุปเปอร์แมน ทำไม่ถึงเรียนกว่าผีเสื้อ ไม่เห็นเหมือนผีเลย เป็นต้น

Share


เรื่องน่ารู้