บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

13 วิธีฝึกลูกน้อยให้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน


เพราะเรื่องง่ายๆเหล่านี้ สามารถทำให้ลูกของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นได้ และเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดและการดำเนินชีวิตประจำวันของเขา มีดังนี้
01. สอนให้ลูกรู้วิธีในการติดกระดุมเสื้อของเขาด้วยตัวเอง
02. สอนให้ลูกรู้จัการใช้ช้อนรัปประทานอาหารด้วยตัวเอง
03. สอนให้ลูกรู้วิธีในการใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเขาเอง
04. สอนให้ลูกเก็บของให้เป็นที่เป็นทาง
05. สอนให้ลูกรู้วิธีผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเอง
06. สอนให้ลูกอาบน้ำด้วยตัวเอง
07. สอนให้ลูกรู้จักการแปรงฟันด้วยตัวเอง
08. สอนให้ลูกเล่านิทานตามจินตนาการของเขาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังบ้าง
09. สอนให้ลูกร้องเพลง่ายๆ สำหรับเด็กโดยดูคุณเป็นตัวอย่าง
10. สอนให้ลูกพูดด้วยวาจาที่สุภาพกับผู้อื่น เช่น กล่าวสวัสดีเมื่อพบเจอคุณครูหรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ และกล่าวขอบคุณเมื่อมีคนให้สิ่งของหรือให้ความช่วยเหลือแก่เขา
11. สอนให้ลูกยกมือไหว้ผู้ใหญ่เมื่อได้พบเจอ
12. สอนให้ลูกเก็บที่นอนให้เรียบร้อยหลังจากตื่นนอน
13. สอนให้ลูกเก็บจานข้าวของตัวเองไปใส่ไว้ในอ่างล้างจานเมื่อเขารับประทานอาหารเสร็จแล้วShare


เรื่องน่ารู้