บทความสร้างจินตนาการ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

ความคิดสร้างสรรค์ของลูกทำไงดี

หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกน้อยของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพนั้น

คุณจำเป็นจะต้องฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์


9ขั้นตอนต่อไปนี้จะทำให้ลูกของคุณมีสติปัญหาเฉียบแหลมและมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเยี่ยม

คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกน้อย เพราะเมื่อลูกน้อยได้รับความรู้ที่ถูกต้องไปแล้วเขาจะสามารถตัดแปลงความคิดจากความรู้ที่ได้มานั้นให้เป็นความคิดใหม่และสร้างสรรค์กว่าเดิมบนพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้อง

คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะฝึกให้ลูกน้อยให้เป็นคนใจกว้างสามารถเปิดรับความรู้ใหม่ๆ แบะสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต อย่าสอนให้เขาเป็นคนใจแคบไม่ยอมเปิดรับอะไรนอกเหนือไปจากที่มีอยู่ เพรานั่นจะทำให้ความคิดของเขาหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เกิดขึ้นได้

คุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกให้ลูกน้อย คิดได้หลายทาง ฝึกให้เขาใช้ความคิดในการค้นหาคำตอบจากคำถามที่ไม่จำเป็นต้องมีอยู่แค่คำตอบเดียว ให้เขาสามารถค้นหาคำตอบในการแก้ไขปัญหาได้หลายๆทาง ฝึกให้เขาคิดหาคำตอบนอกกรอบบ้าง ซึ่งคำตอบทุกคำตอบที่เขาตอบมานั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสมอและสามรถนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเขาอย่างสร้างสรรค์

พยายามให้ลูกน้อยฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาอยู่ตลอดเวลาโดยการตั้งคำถามและให้เขาหาคำตอบอย่างสมเหตุสมผลและสร้างสรรค์ อย่ากดดันลูกน้อยในการหาคำตอบของเขามากเกินไปเพราะนั้นจะทำให้เขาเครียดและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขา

จัดระบบความคิดของลูกน้อย ให้เขาคิดอย่งมีเหตุมีผลในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ สอนให้เขามองหลายๆมิติ และค้นหาความจริงจากคำตอบนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสร้างสรรค์

ฝึกลูกน้อยเป็นคนช่างฟัง ช่างคิด ช่างสังเกตุ ช่างถาม ซุึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นสมองของเขาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกให้ลูกน้อยเป็นคนช่างสังเกตุและจดจำ ทั้งนี้เพื่อสั่งสมประสบการณ์ความรู้ของเขาให้มากขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้เขาเกิดความคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ขึ้นมา เมื่อเขาจะต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป

อย่าทำให้ลูกน้อยขาดความมั่นใจหรือกลัวในการใช้ความคิดของตัวเอง เมื่อเขาตอบคำถามผิด หรือแสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้องโดยการต่อว่า หรือดุด่า เพราะนั่นจะทำให้เขาไม่กล่้้าที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์อีก

อย่าฝึกให้ลูกน้อยใช้วิธีคิดแบบซ้ำๆ เพราะนั่นจะทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาวิธีคิดใหม่ๆ ที่สร้างสราค์กว่าขึ้นมาได้สมุนไพรไล่มดแมลง