บทความสร้างจินตนาการ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

ความคิดสร้างสรรค์ของลูกมาจากไหน

คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า ไอ้ความคิดสร้างสรรค์นั้น มันจะสามารถเกิดขึ้นกับลูกน้อยของคุณได้อย่างไร?
นักวิจัยพบว่า สมองซีกขวา มีความสามารถในการจัดการโดยมองเป็นภาพรวมทั้งหมดเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไหวพริบ จินคนาการสังเคราะห์และยงใช้เกี่ยวกับงานศิลปะ ดนตรี กีฬาที่เป็นอิสระ โดยไม่ถูกบังคับรวมทั้งรับความรู้สึกจากร่างกายและใบหน้าทางซีกซ้ายอีกทั้งยังควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อข้างซ้าย ในการขยับปาก การหลับตาและแขนขาข้างซ้าย

สมองซีกขวา ก็ต้องใช้สมองซีกซ้ายควบคู่กันไปด้วย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลสมบูรณ์แบบ

ส่วนสมองซีกซ้าย มีความสามารถนการวิเคราะห์และจัดการแบบแยกเห็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวเลข ภาษา การจัดลำดับก่อนหลัง ควบคุมพฤติกรรม รับความรู้สึกจากร่างกายและใบหน้าซีกขวาอีกทั้งยังควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อข้างขวา
ที่นี้คุณพ่อคุณแม่คงรู้แล้วว่า การที่จะทำให้ลูกน้อยของคุณมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นั้น ลูกน้อยของคุณจะต้องใช้สมองซีกขวาเพื่อช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้สมาองซีกซ้ายควบคุณกันไปด้วย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ความคิดอย่างมีเหตุผมสมบูรณ์แบบ

สมุนไพรไล่มดแมลง