บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

10 ข้อดีของการมีเพื่อนในจินตนาการลูกน้อย


ซึ่งข้อดีของการมีเพื่อนในจินตนาการมีดังนี้
01. ทำให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
02. เพื่อนในจินตนาการจะทำให้ลูกสามารถคิดในเชิงสร้างสรรค์ได้ดีกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน
03. ทำให้ลูกไม่เครียด เพราะเพื่อนในจินตนาการสามารถที่จะรอบรับความทุกข์ใจต่างๆ ของเขาได้ โดยที่ลูกน้อยจะเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจของเขาให้เืพ่อนในจินตนาการได้ฟังเพื่อระบายความเครียดของเขา
04. ช่วยเปิดมุมมองทางความคิดของลูกให้กว้างขึ้น
05. ทำให้ลูกน้อยหายกลัว เมื่อลูกมีเพื่อนในจินตนาการของเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเพื่อนของเขาจะปกป้องเขาตลอดเวลาจากความน่ากลัวต่างๆ ที่เขาต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความมืดในยามค่ำคืน หรือจากสัคว์เลี้อยคลานต่างๆ
06. ทำให้ลูกเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและเข้มแข็งมากขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการจะทำ เพราะเขาจะรู้สึกเหมือนได้กำลังจากเพื่อนในจินตนาการาของเขา
07. ทำให้ลูกมียวามอดทนมากขึ้น เมื่อเขาต้องรอคอยอะไรนานๆ เขาจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายถ้าเขามีเพื่อนในจินตนาการของเขาอยูด้วย
08. ทำให้ลูกมีจินใจดีและสุขภาพดีอ่อนโยนมากขึ้น เพราะเขามีเพื่อนในจินตนาการของเขาคอยกล่อมเกลาจิตใจเของเขาอยู่ตลอดเวลา
09. ทำให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนรอบข้างได้มากขึ้น เพราะเพื่อนในจินตนาการที่เขาสร้างขขึ้นมานั้นจะทำให้เขาได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป เขาจึงสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีกว่าเด็กที่ไม่มีเพื่อนในจินตนาการ
10. คราวนี้เมื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นถึงขัอดีของเพื่อนในจินตนาการแล้วว่าจะช่วยให้ลูกของคุณมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดีขึ้นได้อย่างไร คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรตำหนิลูกหรือเห็นว่าเพื่อนในจินตนาการของลูกเป็นเรื่องที่เพ้อฝันและอาจทำให้ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหาเพราะสิ่งที่่คุณพ่อคุณแม่เป็นกังวลนั้น ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงกับลูกของคุณเลย


Share


เรื่องน่ารู้