บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

จินตนาการเปิดโลกกว้างทางความคิด


จินตนาการมีความสำคัญมากกว่าความรู้ ความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการนั้นครอบคลุมโลกทั้งหมด จินตนาการ เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกินตภาพ คือการสร้างภาพในสมองหรือนึกคิดเป็นภาพ จึงเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์อย่างเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นทักษาะเบื้องต้นของความคิดสร้างสรรค์
ลูกน้องมีอิสระในจินตนาการที่จเปิดโลกกว้างทางความคิด สิ่งที่เขาคิดอยู่ภายในใจสามารถเป็นพลังที่จะทำให้สิ่งที่เขาคาดหวังกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้
การที่จะทำให้จินตนาการของลูกเปิดกว้าง คุณพ่อคุณแม่ต้องปล่อยให้ลูกมีจินคนาการที่จะเป็นอิสระเสียก่อน เพราะการสร้างจินตนาการทำให้ลุกมีอิสรภาพจากกรอบาของความคิด
ลูกน้อยสามารถจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้ตามที่เขาต้องการได้ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จะมากำหนดกรอบจินตนาการของเขา แต่พ่อแม่สามารถที่จะกำหนดของเขตจินตนาการให้ลูกน้อยได้ว่า มันควรจะมีขอบเขตแค่ไหนและอยู่ในขอบเขตขอบความเป็นจริงแค่ไหน
คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจมองว่า การจินตนาการของลูกจะทำให้ลูกกลายเป็นเด็กที่เพ้อฝัน แต่การเพ้อฝันนั้นอาจจะนำมาสู่ความริดใหม่ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาตัวเขาและสังคมได้
คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีและสิ่งสร้างสรรค์มากมายที่เป็นรูปธรรมบนโลกใบนี้ ทุกอย่างล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากจินตนาการของคนเราแทบทั้งสิ้น ถ้าลุกน้อยของคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงและกว้างไกล ลองใช้จินตนาการเหล่านั้นของเขาทำให้สิ่งที่เขาต้องการให้ขึ้นมาได้แล้ว จินตนาการของเขาจะไม่ไร้สาระ


Share


เรื่องน่ารู้