บทความสมุนไพรธรรมชาติ

ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้อย

จินตนาการที่เริ่มมีตัวตน


คุณไม่ต้องเป็นห่วงลูกจินเกินไปเพราะนี่คือการใช้จินตนาการของเขาเพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในตัวของเขาเองให้ดียิ่งขึ้น
ลูกน้อยวัย 2-4 ปี จะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการช้จินตนาการและเริ่มสร้างเพื่อนต่างมิติของเขาขึ้นมาจากจินตนาการของเขา แต่การสร้างเพื่อนในจินตนาการของเขา บางคร้างก็เกิดมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งการสร้างเพื่อนในจินตนาการของลูกขึ้นมานั้นอาจจะเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหายไป เพื่อที่เขาจะได้รู้สึกอบอุ่นใจ เช่น เด็กบางคนเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้อง เขาจึงต้องการมีเพื่อนเอาไว้คุยแก้เหงาเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ที่มีพี่น้องไว้เป็นเพื่อนเล่น เขาจึงอยากที่จะมีเพื่อบ้าง ดังนั้นเขาจึงสร้างเพื่อนในจินตนาการของเขาขึ้นมาแทนหรือเด็กบางคนพบเจอแต่สิ่งไม่ดีในแต่ละวัน เช่นโดนเพื่อนแกล้ง โดนพ่อแม่ดุด่า โดนคุณครู่ทำโทษเฆี่ยนตีทำให้เขารู้สึงกสะเทือนใจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเขา แลเมื่อหันไปมองรอบตัวก็ไม่พบที่พึ่งที่สามารถปกป้องคุ้มครองเขาหรือปลอบใจเขาได้ เมื่อเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่ตัวเองไปประสบมา เขาจึงสร้างกลไกในการปัองกันตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวนั้นคือ การสร้างเพื่อนในจินตนาการของเขาขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันและเป็นที่ระบายความคับข้องใจของเขา และเพื่อนในจินตนากรของเด็กส่วนใหญ่แล้วจะมีนิสัยและพฤติกรรมต่างๆ ตรงข้ามกับเขาอย่างสิ้นเชิง

ซึ่งการสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมาโดยที่มีนิสัยตรงข้ามกับตัวเขานั้น ก็เพื่อเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะมีและเป็นได้นั่นเอง


Share


เรื่องน่ารู้